Tietoa karatesta

26.7.2022

Karate on kamppailulaji

Karate on kehittynyt nykyisin Japaniin kuuluvalla Tyynellämerellä sijaitsevalla Okinawan saarella. Karatetaito on kehitetty siviili-itsepuolustukseen ottaen huomioon pitkälti kaikki kamppailun eri elementit: lyönnit, torjunnat, potkut, otteesta irrottautumiset, heitot ja erilaiset hallintaotteet. Myös erilaisten apuvälineiden, kuten pitkän kepin, airon tai vaikkapa kuokan käyttö oli alun perin osa perinteistä karateharjoittelua. Nykyisellään näitä ns. "asetaitoja" harjoitellaan erikseen. Lajia kutsutaan Okinawan kobudoksi. Kobudoa opetetaan seurassamme erikseen.

Karaten teknisen harjoittelun kulmakivet ovat kihon eli yksin tehtävät perustekniikka harjoitteet, kumite eli parin tai useamman harjoitusvastustajan kanssa tehtävät kamppailuharjoitteet sekä kata ja kata-bunkai. Katat ovat liikesarjoja, jotka ovat kulkeneet kirjoittamattomana perintötietona jopa satoja vuosia sukupolvelta toiselle. Bunkait ovat puolestaan katoihin "piilotettuja" pariharjoituksia liikesarjan käytännön sovelluksista.

Pitkästä historiastaan huolimatta, perinteinen karate soveltuu erittäin hyvin nykypäivän itsepuolustustilanteisiin. Karate on kehitetty siten, että se toimii hätätilanteissa suoraviivaisesti, vähäeleisesti ja ilman erityistä akrobatiaa. Toki taito vaatii pitkäaikaista ja ennen kaikkea jatkuvaa harjoittelurutiinia.

 

Karate on fyysistä

Karatessa harjoitellaan edellä mainittuja teknisiä taitoja, mutta vähintään yhtä tärkeää on kehittää kehoa siten, että tekniikat on mahdollista suorittaa tehokkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvää lihaskuntoa, liikkuvuutta, tasapainoa, motoriikkaa ja kehon hallintaa. Pitkään harjoitelleet karatekat myös ns. kovettavat kehoaan eli tekevät harjoitteita, jotka lisäävät kykyä niin iskeä kuin ottaa vastaan iskuja. Fysiikan kehittäminen ja huoltaminen on tärkeää ja käytämmekin harjoitteluajasta ison osan siihen. Kehittymisessä edetään kuitenkin yksilöllisesti ja asteittain.

 

Karate on mentaalista

Karate harjoitus alkaa ja päättyy mokuso-harjoitteeseen, jossa mieli tyhjennetään ja keskitytään vain elämän perusasiaan - hengittämiseen. Hengittäminen ja sen hallinta ovat tärkeä elementti myös tekniikkaharjoitteissamme. Karateka pyrkii toimimaan tyynessä mielentilassa myös stressin alaisena. Hengitystekniikalla on mahdollista vaikuttaa suoraan ihmisen vagushermoon, joka on käytännössä ainoa fysiologinen tie vaikuttaa autonomiseen hermostoon ja siten mielentilaan. 2000- luvulla länsimaissa on puhuttu paljon Mindfulnessista. Karatekat ovat käytännössä harjoittaneet päivittäisenä rutiinina samaa asiaa jatkuvana perinteenä aina karaten syntyajoilta asti.

 

Karate on terveydenlähde

Karaten keskiössä on terveyden ja hyvin voinnin kehittäminen, niin fyysisesti kuin henkisesti. Fyysisyydestään huolimatta karate on turvallista ja loukkaantumiset ovat äärettömän harvinaisia. Karatea pystyy harjoittelemaan läpi koko elämän. Ikä ei tule vastaan - karate muuttaa vain muotoaan.

 

Karate on monipuolista

Karatea voi harjoitella monista eri syistä esim. itsepuolustuksellisista, liikunnallisista tai vain pelkästä mielenkiinnosta. Ja kaikki syyt ovat yhtä oikeita! Perinteisen karaten ohella seurassamme on mahdollista harrastaa myös urheilukaratea!

 

Goju-ryu

Karatessa on ns. tyylisuuntia, joihin on ajan saatossa kehittynyt toisistaan poikkeavia harjoitteita ja painotuksia. Seuramme tyylisuunta on Okinawan Goju-Ryu. Se on yksi neljästä suuresta alkuperäisestä koulukunnasta. Toimimme kattojärjestömme OGKK-Finlandin alla ja meillä on suora ja aktiivinen opetusyhteys Okinawalle - karaten syntysijoille.

 

Karaten filosofia ja arvot

"Älä lyö, älä tule lyödyksi - periaate on rauha ilman konfliktia." Näin lausui tyyli suuntamme perustaja Chojun Miyagi. Karate poikkeaa monesta muusta "harrastamisesta" siltä osin, että sen mukana tulee filosofia ja karatekan oletetaan omaksuvan tiettyjä arvoja ja toimiva niiden mukaan. Paikoin jopa brutaalilta näyttävistä harjoitteistaan huolimatta, tärkein arvo on väkivallan välttäminen ja ylipäätään kaikkien kanssaihmisten kunnioittaminen.

Karaten tekniikat siis pidetään visusti salilla, mutta mentaliteetin on tarkoituskin tulla osaksi muuta elämää. Muita keskeisimpiä karaten hyveitä ovat itsestään huolehtiminen, itsekuri sekä kova, periksiantamaton ja jatkuva harjoittelu!